3.07.2007

Vead ajaveebidesEelmisel nädalal uurisime põhjalikult vigu ajaveebides. Parandasime neid koos ja tegime koos analüüsi. Analüüsisime iga õpilase ühte või kahte kõige rohkem vigu sisaldavat lauset.

Selgus, et kõige rohkem oli arvutiklaviatuuril trükkimisega seotud vigu 23 (vale täht, puuduv tühik, tähtede järjekord, tähe ärajätmine või lisamine). Häälikupikkusega seotud vigu oli 11, 4. klassis õpitud ortograafiareeglite (kokku/lahku, arvsõnad, suur ja väike algustäht, i ja j)rikkumisi oli 14. Lisaks sellele oli 10 kirjavahemärgiviga ja 7 stiiliviga (näiteks ühe sõna korduv kasutamine samas lauses).

Analüüsi tulemusel võib öelda, et oleks hea, kui te oma tekstid peale kirjutamist ja enne publitseerimist korra läbi loeksite. Nii leiate ise päris palju vigu üles.

Aitäh Avele diagrammi eest.